Prijavi se! Prijavi se!
Čveka forum

Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo

KoryuBudo :: 15.10.2010 ob 21:55
Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo


PREDSTAVITEV

Ten Ai Budo v prevodu pomeni:

NEBEŠKA HARMONIJA POTI VOJNE


Budo, Pot Vojne, je mišljena v najširšem možnem kontekstu. Sleherni posameznik je soočen z 'vojno', ki se odvija v njem samem, katera se v svoji najosnovnejši obliki odraža kot njegovo notranje neravnovesje.
Ten Ai Budo ponuja posamezniku holističen pristop k iskanju njegovega notranjega ravnovesja in njegove notranje svobode.

Brez svobode človek nikoli resnično ne zaživi.

Svoboda se nahaja v nas samih.


ZAKAJ SE ODLOČITI ZA TEN AI BUDO?

Program Ten Ai Budo nudi svojim članom holističen pristop k spoznavanju, razumevanju in učenju borilnih veščin. Program je primeren za oba spola.
Združuje tradicionalna učenja borilnih veščin in dognanja znanosti kot so: biofizika, biomehanika, biodinamika, medicina, psihologija ter učenja vzhodnjaških filozofij in meditativnih tehnik v enovito in razumljivo celoto.
Z drugimi besedami, program posamezniku omogoča celostno in povezano sočasno učenje naslednjih borilnih veščin, s poudarkom na t.i. efektivni samoobrambi:1. Quan Fa,
2. Kenjutsu: Hyoho Niten Ichi-ryu,
3. Shotokai Karate,
4. Aikijutsu: Saigo Ha Takeda-ryu,
5. Kyusho–jutsu,
6. Heiho.

Tako iz vidika njihovih tradicionalnih učenj, kakor tudi iz vidika modernih znanosti borilnih veščin, ki so povezana in dopolnjena z učenji filozofije borilnih veščin, učenji Zen-a in meditativnimi tehnikami v harmonično enovito celoto.
Kot takšna sta pristop k učenju in program Ten Ai Budo-a novost na slovenskem prostoru.


Quan Fa

Je tradicionalna kitajska borilna veščina, ki temelji na: manipulacijah sklepov, mišic in živcev, imobilizacijskih tehnikah, premetih, tehnikah ročnih udarcev in na napadanju vitalnih predelov. Iz nje se je kasneje na Okinawi razvil Karate.


Kenjutsu: Hyoho Niten Ichi–ryu

Je sklop različnih šol japonskega tradicionalnega mečevanja, katere so se razvile v obdobju med 16. in 19. stol.
Za razliko od modernega japonskega mečevanja (Kendo), Kenjutsu zahteva znanje in sočasno uporabo vsaj še ene borilne veščine, npr.: jujutsu, aikijutsu, karate,… Tudi kar se samih tehnik in principov zadeva, se Kenjutsu bistveno razlikuje od Kendo-a.
V sklopu programa Ten Ai Budo se uči: Hyoho Niten Ichi-ryu. Šola, katero je v sredini 17. stol. ustanovil: Miyamoto Musashi.


Shotokai karate

Je borilna veščina, ki jo je na začetku 20. stol. na Okinawi ustanovil Gichin Funakoshi z združitvijo Goju-ryu in Shito-ryu karate-ja.
Shotokai karate temelji na: tehnikah ročnih, nožnih, komolčnih in kolenskih udarcev, 36 osnovnih tehnikah premetov, manipulacijah sklepov, mišic in živcev, imobilizacijskih tehnikah, Kyusho-jutsu (napadanju vitalnih predelov) in 26 katah.
V sklopu programa Ten Ai Budo se uči tradicionalni Shotokai karate in ne njegova športna različica.


Aikijutsu: Saigo Ha Takeda-ryu

Je ena izmed najbolje dodelanih japonskih tradicionalnih borilnih veščin. Zajema vse oblike udarcev (ročne, komolčne, nožne in kolenske), premete, manipulacije sklepov, mišic in živcev, imobilizacijske tehnike in Kyusho-jutsu.
Aikijutsu je znan tudi kot Daito-ryu in velja za najstarejšo in najbolje dodelano japonsko tradicionalno borilno veščino. Ustanovil jo je Yoshimitsu Minamoto proti koncu 11. stol.
Na začetku 20. stol. je Ueshiba Morihei iz Aikijutsu-a razvil moderno borilno veščino: Aikido.


Kyusho–jutsu

Kyush–jutsu ali Dim Mak ali Umetnost napadanja vitalnih predelov je sestavni del večine japonskih in kitajskih tradicionalnih borilnih veščin. V sklopu programa Ten Ai Budo se uči kyusho–jutsu za potrebe efektivne samoobrambe, Quan Fa, Hyoho Niten Ichi–ryu kenjutsu, Shotokai Karate in Saigo Ha Takeda-ryu Aikijutsu. Kyusho–jutsu se poučuje tako iz vidika japonskih tradicionalnih borilnih veščin, kakor tudi iz vidika modernih znanosti kot so to: biofizika, biomehanika, biodinamika in medicina.


Heiho

Heiho v prevodu pomeni: strategija in taktika. V sklopu heiho se v sklopu programa Ten Ai Budo uči osnove zen budizma, taoizma, posamezna dela mojstrov borilnih veščin in kitajsko klasično vojaško strategijo, kakor tudi psihologijo spopada.


Poleg zgoraj omenjenih borilnih veščin se v sklopu programa Ten Ai Budo poučujejo tudi osnove zen budizma, tradicionalne meditativne in dihalne tehnike v sklopu Seishindo-a in Shin Shin Toitsu-a.


Treningi potekajo dvakrat tedensko v Dojo-u na Dolenjski cesti 44a, kateri se nahaja nasproti želežniške postaje Rakovnik. Posamezni trening traja dve polni uri.

Termini:

Ponedeljek: 21:00 - 23:00 ure,
Petek: 20:00 - 22:00 ure.KONTAKT:

Grega Vodopivc
GSM: 040 642 909
E-mail: gorinnoshodo@gmail.com
Forum: http://tenaibudo.mojforum.si
KoryuBudo :: 01.11.2010 ob 7:18
OSNOVNA PREDSTAVITEV PROGRAMA:Program je razdeljen na tri ravni:

1. Začetniški tečaj samoobrambe
2. Osnovni program
3. Poglobljeni program


Začetniški tečaj samoobrambe:

Traja tri mesece in je obvezen za vse člane.

Obseg začetniškega tečaja samoobrambe:

1. seznanitev z osnovnimi Quan Fa tehnikami in njihovimi principi
2. seznanitev z osnovnimi Hyoho Niten Ichi - ryu kenjutsu tehnikami in njihovimi principi
3. seznanitev z osnovami dihanja s trebušno predpono
4. seznanitev z osnovnimi tradicionalnimi vajami za izboljšanje motoričnih sposobnosti


Osnovni program:

Je zasnovan za vse, ki se želijo z borilnimi veščinami seznaniti zgolj rekreativno, se naučiti efektivne samoobrambe ter se informativno seznaniti z osnovami filozofije in zgodovine borilnih veščin, zena in meditativnih tehnik.

Obseg osnovnega programa:

1. seznanitev z nadaljnimi Quan Fa tehnikami in njihovimi principi
2. seznanitev z nadaljnimi Hyoho Niten Ichi - ryu kenjutsu tehnikami in njihovimi principi
3. seznanitev z osnovnimi Shotokai karate tehnikami in njihovimi principi
4. seznanitev z osnovami Aiki strategije
5. seznanitev z osnovnim pojmovanjem, razumevanjem in uporabo t.i. KI energije
6. seznanitev z osnovami prepoznavanja in razumevanja govorice telesa
7. seznanitev z osnovnim razumevanjem in praktično uporabo učenj naslednjih treh klasičnih del s področja posameznih borilnih veščin:
- Bubishi
- Miyamoto Musashi: Knjiga petih prstanov
- Gichin Funakoshi: 20 principov Karate-ja
8. povezovanje vseh treh borilnih veščin v enovito celoto
9. seznanitev z osnovami zgodovine in filozofije vseh treh borilnih veščin
10. seznanitev z osnovami zena, meditacije in osnovnimi meditativnimi tehnikami


Poglobljeni program:

Poglobljeni program je razdeljen na tri ravni.


Prva raven:

Prva raven je razdeljena na dva sklopa.


Prvi sklop obsega:

1. seznanitev z nadaljnimi Quan Fa tehnikami in njihovimi principi
2. seznanitev z nadaljnimi Hyoho Niten Ichi - ryu kenjutsu tehnikami in njihovimi principi
3. seznanitev z osnovnimi Shotokai karate tehnikami in njihovimi principi
4. seznanitev z osnovnimi Saigo Ha Takeda – ryu Aikijutsu tehnikami in njihovimi principi
5. seznanitev z osnovami Aiki strategije
6. seznanitev z osnovnim pojmovanjem, razumevanjem in uporabo t.i. KI energije
7. seznanitev z osnovami prepoznavanja in razumevanja govorice telesa

Drugi sklop obsega:

1. poglobljeno razumevanje Aiki strategije
2. razumevanje in uporabo osnovnih principov biofizike, biomehanike in biodinamike
3. seznanitev z osnovami anatomije in fiziologije človeškega telesa
4. seznanitev z osnovami psihologije spopada
5. poglobljeno razumevanje in uporaba t.i. KI energije
6. seznanitev z zahtevnejšimi Quan Fa tehnikami in njihovimi principi
7. seznanitev z naprednejšimi Hyoho Niten Ichi - ryu kenjutsu tehnikami in s poglobljeno razlago principov Hyoho Niten Ichi - ryu kenjutsu-a ter njihovo uporabo v drugih borilnih veščinah
8. seznanitev z naprednejšimi Saigo Ha Takeda – ryu Aikijutsu tehnikami in njihovimi principi
9. podrobnejše razumevanje in praktično uporabo učenj naslednjih treh klasičnih del s področja posameznih borilnih veščin:
- Bubishi
- Miyamoto Musashi: Knjiga petih prstanov
- Gichin Funakoshi: 20 principov Karate-ja
10. povezovanje vseh štirih borilnih veščin v enovito celoto
11. seznanitev z osnovami filozofije in zgodovine vseh štirih borilnih veščin
12. podrobnejšo seznanitev z osnovami zena in njegovega pomena v borilnih veščinah
13. seznanitev z razliko med zazen in meditativnimi tehnikami
14. seznanitev z osnovnimi Seishindo meditativnimi tehnikami
15. seznanitev z osnovnimi Shin Shin Toitsu zazen tehnikami


Druga raven obsega:

1. seznanitev z zahtevnejšimi Niten Ichi - ryu kenjutsu tehnikami, temeljito razlago njegovih principov in uporabo slednjih v drugih borilnih veščinah
2. seznanitev z zahtevnejšimi Shotokai karate tehnikami in njihovimi principi
3. podrobno seznanitev s pomenom in funkcijo kate v Shotokai karate - ju in v ostalih borilnih veščinah
4. seznanitev z zahtevnejšimi Saigo Ha Takeda – ryu Aikijutsu tehnikami
5. poglobljeno razumevanje principov biofizike, biomehanike in biodinamike
6. podrobnejšo seznanitev z anatomijo in fiziologijo človeškega telesa
7. podrobnejšo razlago psihologije spopada
8. poglobljeno razumevanje in uporabo t.i. KI energije
9. seznanitev z osnovnimi Kyusho - jutsu (napadanje vitalnih predelov) tehnikami in njihovimi principi
10. seznanitev z osnovnimi Heiho (strategija in taktika) principi in njihovo uporabo
11. temeljito razumevanje in praktično uporabo učenj naslednjih treh klasičnih del s področja posameznih borilnih veščin:
- Bubishi
- Miyamoto Musashi: Knjiga petih prstanov
- Gichin Funakoshi: 20 principov Karate - ja
12. postopno spoznavanje, razumevanje in uporabo učenj naslednjih treh klasičnih del s področja posameznih borilnih veščin:
- Yagyu Munenori: Heiho Kadensho
- Sun - tzu: Umetnost Vojne
- Soho Takuan: Neomejeni Um
15. seznanitev z osnovami taoizma in njegovega pomena v borilnih veščinah
16. poglobljeno razumevanje zena in uporabo njegovih učenj, dognanj in spoznanj v borilnih veščinah
17. seznanitev z zahtevnejšimi Seishindo meditativnimi tehnikami
18. seznanitev z zahtevnejšimi Shin Shin Toitsu zazen tehnikami


Tretja raven obsega:

1. povezovanje vseh štirih borilnih veščin v harmonično celoto
2. temeljito razumevanje in harmonično uporabo poznavanja in razumevanja:
- principov biofizike, biomehanike in biodinamike ,
- anatomije in fiziologije človeškega telesa ,
- govorice telesa ,
- psihologije spopada ,
- t.i. KI energije
3. seznanitev z nadaljnimi Kyusho – jutsu tehnikami in principi
4. poglobljeno razumevanje in uporabo Heiho principov
5. temeljito razumevanje in praktično uporabo učenj naslednjih treh klasičnih del s področja posameznih borilnih veščin:
- Yagyu Munenori: Heiho Kadensho
- Sun - tzu: Umetnost Vojne
- Soho Takuan: Neomejeni Um
6. seznanitev z učenji ostalih velikih mojstrov
7. spoznavanje, razumevanje in uporabo učenj naslednjih dveh klasičnih del kitajske filozofije:
- Lao - tzu: Tao Te Ching
- I – ching oz .: Knjiga sprememb
8. seznanitev z osnovami kitajske tradicionalne medicine in njeno uporabo v borilnih veščinah
9. nadaljno razumevanje zena in uporabo njegovih učenj, dognanj in spoznanj v borilnih veščinah
10. podrobnejšo seznanitev s taoizmom in njegovim pomenom v borilnih veščinah
11. poglobljeno razumevanje in uporabo Seishindo meditativnih tehnik
12. poglobljeno razumevanje in uporabo Shin Shin Toitsu zazen tehnik
13. izoblikovanje posameznikove lastne katePo uspešno opravljenem preverjanju znanj začetniškega tečaja se lahko posameznik odloči bodisi za osnovni bodisi za poglobljeni program.
Posameznik, ki se je odločil za osnovni program se lahko, v kolikor to želi, po uspešno opravljenem preverjanju znanj osnovnega programa odloči za nadaljevanje s poglobljenim programom.
Posameznik, ki se je odločil za poglobljeni program napreduje skozi posamezne ravni programa z uspešno opravljenimi preverjanji znanj posameznih ravni programa.
Za posamezna preverjanja znanj, se posameznik ustno dogovori z doshu-jem.


V sklopu programa šole Ten Ai Budo se poučujejo tudi tehnike uporabe naslednjih orožij:

- jo,
- nož,
- bo,
- naginata,
- kama,
- sai,
- pištola.


Pri čemer so jo, nož in pištola obvezna dodatna orožja za vse, ki se odločijo za osnovni program. Za vse, ki se odločijo za poglobljeni program pa je dodatno obvezno orožje poleg bokken - a, jo - a, noža in pištole tudi bo, medtem ko so naginata, kama in sai izbirna dodatna orožja. Temeljna obvezna orožja za vse člane pa so: bokken, jo in nož, pri čemer je največji poudarek na tehnikah bokken - a in noža. Tehnike uporabe pištole pa so obogatene tudi s sodobnimi vojaškimi koncepti t.i.: Close Quarter Combat (CQC).