Prijavi se! Prijavi se!
Čveka forum

Prodam: učbenike za vse 4 letnike gimnazije in maturo

tiptop :: 18.07.2010 ob 11:41
SLOVENŠČINA

• NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek in učbenik za slovenščino-jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
• NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek in učbenik za slovenščino-jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
• NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek in učbenik za slovenščino-jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
• NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek in učbenik za slovenščino-jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
• SVET KNJIŽEVNOSTI 1, učbenik za slovenščino-književnost v 1. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
• SVET KNJIŽEVNOSTI 2, učbenik za slovenščino-književnost v 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
• SVET KNJIŽEVNOSTI 3, učbenik za slovenščino-književnost v 3. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
• SVET KNJIŽEVNOSTI 4, učbenik za slovenščino-književnost v 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
• Književnost na maturi 2009 (Lenardič, Jesenovec)
• Književnost na maturi 2010 (Vinko Cuderman)
• Razlage in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili (Bačar, Levstik)-priprava na MATURO (razčlemba neumetnostnega besedila)

MATEMATIKA

• OMEGA 1, Realna števila, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• OMEGA 1, Linearna funkcija, geometrija v ravnini, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• OMEGA 2, Vektorji, potence in koreni..., zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• OMEGA 2, Elementarne funkcije, kompleksna števila, zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• OMEGA 3, Ploščine, površina in prostornine, kotne funkcije, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja (Barbara Kušar, Roman Brilej)
• OMEGA 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja (Boro Nikič, Roman Brilej)
• OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun..., zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije..., zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja (Roman Brilej)
• PLANUM, učbenik za matematiko za 2. letnik gimnazij (Gregor Pavlič, Marina Rugelj)
• Matematika, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2006
• Matematika v gimnaziji, zbirka nalog, priprava na maturo, OSNOVNA RAVEN (Dušan Kavka)
• Matematika v srednji šoli, zbirka nalog, priprava na maturo, OSNOVNA IN VIŠJA RAVEN (Dušan Kavka)
• Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko

ZGODOVINA

• ZGODOVINA 2, učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazisjkega izobraževanja (Andrej Hozjan)
• ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja (Ervin Dolenc)

UMETNOSTNA ZGODOVINA

• Umetnostna zgodovina, učbenik za 1. letnik (Nataša Golob)

FIZIKA

• MEHANIKA IN TOPLOTA, zbirka nalog za fiziko za 1. in 2. letnik srednjih šol (Marjan Hribar)
• ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, zbirka nalog za fiziko za 3. in 4. letnik srednjih šol (Marjan Hribar)
• Fizika, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995–2003 (RIC)

BIOLOGIJA

• BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo, zbirka vaj za biologijo od 1. do 4. letnika gimnazije, (Smilja Pevec)
• BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo, zbirka vaj za biologijo v gimnaziji (Jože Drašler)
• Biologija človeka, delovni zvezek za 3. letnik (Mozetič, Slapnik)
• Raznolikost živih bitij, učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazije (Andrej Podobnik)
• Biologija, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002–2004 (RIC)

ANGLEŠČINA

• MATRIX, Intermediate, učbenik in delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja (Kathy Gude)
• MATRIX, Upper-Intermediate, učbenik in delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, MKT (Kathy Gude)
• knjiga: The Catcher in the Rye
• knjiga: The Curious Incident of the Dog in the Night-time (nova, neuporabljena)
• Cliffs Notes On Salinger's The The Catcher in the Rye-priprava na maturo, razlaga knjige
• Angleščina, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003 (bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika)
• Angleščina, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005 (slušno razumevanje)

KEMIJA

• FLUOR NI FLOUR, zbirka nalog za kemijo v gimnazijskem in srednje tehniškem oz. strokovnem izobraževanju (Andrej Smrdu)
• ANENIN, zbirka nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole (Andrej Smrdu)
• NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SŠ, zbirka nalog za kemijo v 1. in 2. letniku gimnazij (Vratačnik, Šket)
• KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije (Andrej Smrdu)
• KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije (Andrej Smrdu)
• KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2 učbenik za kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazij (N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket)
• Kemija Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2004 (RIC)
• Kemija Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2001 (RIC)

NEMŠČINA

• MOMENT MAL! Lehrbuch 1, učbenik in delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v srednji šoli
• MOMENT MAL! Lehrbuch 2, učbenik in delovni zvezek

GEOGRAFIJA

• GEOGRAFIJA EVROPE učbenik za 2. in 3. letnik (J. Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak)


Za ve informacije me kontaktiraj na:

ocvrtibalon@gmail.com