Prijavi se! Prijavi se!
Čveka forum

Reinkarnacija

StiNkyBuLlShit :: 23.05.2010 ob 14:09
Verjamem v reinkarnacijo nekako ceprav nimam vsega pociscenega

Drugace pa ko sem bil v prejsnjem zivljenju bog (sem se zelo zabaval pri ustvarjanju Danijela (ko sem mu delil dlake )) in sem nasim partizanom pomagal v vojni in pri osamosvojitvi, potem pa sem prisel na zemljo, ker sem mogo nalogo izpolnil in pa z namenom resiti spor med 2 'hudima' tipama ki sta se prepirala kdo je najlepsi-sem stopil zravem in smo bli soglasni da sem to jaz
Nami :: 06.04.2013 ob 16:05
Če koga zanimajo te teme bo kmalu en seminar na to temo. Naslov Energijski svet, ki bo 27.4.2013 v Ljubljani.
Govorilo se bo o:
*Reinkarnacija
*Jasnovidnost (različne oblike zaznav)
*Življenjska pot
*Samozdravljenje
*Zakon privlačnosti (energijski tokovi)
*Manifestacija

Več pa na: Seminar
blueharp :: 31.01.2016 ob 4:06
New Age – bolj podrobno
Panteizem – bog[1] je vse in vse je bog

Vse je bog in bog je vse. Vse, kar obstaja, je bog. Kakor je zapisal neki pripadnik gibanja New Age (Nova doba): »Bog je vse in boginja je vse, razen tega ni nič«. To prepričanje je znano kot panteizem. Če je torej vse bog, si tudi ti bog. New Age včasih govori o bogu v osebnem smislu, vendar večina razume boga kot dokončno brezosebnega. Boga velikokrat naslavljajo kot „energijo” ali „silo”. Kjer govorijo o bogu, ki da je vse, tam ni mesta za osebnega in živega Boga iz Biblije.

Odgovor Biblije:

New Age kot panteizem zanika biblični pogled na stvarjenje: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo« (1. Mz 1:1). Pripadniki gibanja New Age zanikajo možnost, da bi bog ustvaril nekaj kar ni tudi samo bog. Večina jih veruje, da vesolje, kakor ga poznamo, izvira iz boga, a v smislu, da je vesolje že samo po sebi bog.

Pripadniki gibanja New Age obnavljajo že davno znane poglede panteizma, kar pomeni, da so tudi sami bogovi oz. boginje, vendar ta nauk zaide v težave, ko panteizem podgano, ki brska po smeteh, prav tako razume kot boga. Če je panteizem resnica, potem so tudi smeti bog, prav tako kakor podgana, ki po njih brska.

Naslednji problem panteizma je, da je tako razumljenega boga nazadnje razumeti kot brezosebnen pojav. Če je to resnica, to pomeni, da je brezosebno večje od osebnega. Vendar celo pripadniki tega pogleda s tem težko shajajo. Živalim tako pripisujejo večjo pomembnost kakor brezosebni skali. Tudi svoje družine postavljajo više kakor rastline. Ko pa pripadniki tega sodobnega panteizma v svojem življenju osebnemu pripisujejo večjo vrednost ko brezosebnemu, pravzaprav nehote pričujejo za resnico, ki jo uči Biblija. Bog, kakor ga razodeva Biblija, je osebni Bog, bistveno ločen in drugačen od svojega stvarstva.

Sveto pismo opozarja tiste, ki bi morda Boga pomešali z njegovim stvarstvom: »Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev« (Rim 1,22-23).

Tako naše izkušnje, kakor resnično življenje in nauk Svetega pisma nasprotujejo prepričanjem novodobnega panteizma, da je bog vse, kar obstaja, torej tudi mi. Čeprav naj bi bili del tega kozmičnega božanstva, pa vendar naletimo na težave, stvari ne gredo vedno tako, kakor smo si jih zamislili. Ljudje, torej spet deli istega umišljenega božanstva, z nami ne ravnajo vedno pravično in pošteno. Le kaj naj bi z bogom, ki je kar naprej prehlajen, ki kašlja in ne more nadzirati svojega mehurja, predvsem pa ne razodeva nobenega moralnega reda, razen kadar protestira ob resničnih ali tudi le dozdevnih krivicah, ki se gode njemu…

Po nauku Svetega pisma je bilo človeštvo ustvarjeno po podobi Boga, medtem, ko ljudje nikoli in nikdar ne bodo sami bog (glej: 1. Mz 1,26-27). Izaija 43,10 pravi: »Vi ste moje priče, govori GOSPOD, in moji služabniki, ki sem jih izvolil, da spoznate in mi verjamete, da uvidite, da sem to jaz! Pred menoj ni bil noben bog upodobljen in za menoj ne bo nobeden.«

Monizem – Vse je Eno.

Vse, kar obstaja, naj bi bilo po tem nauku Eno. Vse razlike (vključno s tvojim lastnim bivanjem kot ločenim od vseh in vsega drugega) so pravzaprav iluzije. Prepričanje, da je vse Eno, da smo vsi Eno je testno povezano z načelom New Age, da je vse bog. Neale Donald Walsch pravi v svoji knjigi Pogovori z bogom: »Prvi korak do tega, da razumemo, da nismo ločeni od boga, je razumevanje, da nismo ločeni drug od drugega, in dokler ne vemo in ne razumemo, da smo vsi Eno, ne moremo razumeti in vedeti, da smo sami bog in Eno.« Protagonisti tega nauka pa prezrejo, da se v osnovi ne razlikujejo od nekega drugega monizma, namreč materialističnega, le druga imena uporabljajo za isto stvar. Če obstaja samo ena resničnost, potem je prav vseeno, ali ji pravimo „materija” ali pa „bog, ki je vse”. Seveda so tudi moralne konsekvence enake: kakor se filozofski materialist kmalu izkaže tudi za moralnega materialista, torej človeka, ki ga zanima predvsem kopičenje denarja in materialnih dobrin, se povsem enako zgodi navidez idealističnemu privržencu vere v „boga, ki je vse”.

Odgovor Biblije: Tako naše izkušnje, kakor realnost in nauk Svetega pisma, vse to nasprotuje prepričanju, da je vse Eno.

Nauk Svetega pisma se ujema z našo izkušnjo resničnosti. Sveto pismo pokaže, da življenja kot „enosti” ne moremo doživeti, ker vse pač preprosto ni eno. Bog je ustvaril vesolje in stvari, ki so obenem unikatne in dragocene. Sebe doživljamo drugačne od drugih, ker nas je Bog ustvaril kot osebna bitja, ločena od drugih stvari in ljudi: »… kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,16).

Reinkarnacija: ko umremo, se bomo znova rodili v drugem življenju

In potem bomo znova umrli in se znova rodili. Ti cikli rojevanja, življenja in smrti so potrebni, da bi se izgubila iluzija, da smo ločeni od Enosti. Duša v svojem življenju odslužuje karmo iz prejšnjega življenja in se tako dolgo ponovno rojeva v svetu, dokler se ne osvobodi spon nenehnega rojevanja in umiranja, kar doseže takrat, ko zraste na tak nivo osebnostnega razvoja, da se ji ni več potrebno utelešati. Pozitivna karma skrajša ta krog, negativna ga podaljša, saj po načelih tradicionalnega hinduizma to pomeni, da se lahko kdo zaradi svoje negativnosti iz prejšnjega življenja rodi v novem življenju tudi v nižji obliki.

Odgovor Biblije: Sveto pismo zanika možnost reinkarnacije: »Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba« (Heb 9,27). Glede na to, da kot ljudje izkusimo fizično smrt enkrat samkrat, reinkarnacija ni mogoča.

Reinkarnacija pomeni, da se lahko odrešimo z deli. V Svetem pismu pa piše, da odrešenje po lastnem delu ni možno. Rimljanom 11,6 pravi: »Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost.« Prav tako v Efežanih 2,8-9 povdarja: »… z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« Odrešenje je dar, ki ga Bog brezplačno podarja: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Rim 6,23).

Sveto pismo uči o vstajenju, ne o reinkarnaciji. Jezus je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina, in kateri ga bodo slišali, bodo živeli« (Jn 5,25).

NEW AGE, BOLJ PODROBNO na NOVOROJEN.siNew age na kratko
KAJ JE NEW AGE, KAJ ZDRUŽUJE?

New age si izposoja in združuje različne svetovne nazore:

Humanizem – človek je že po naravi dober.

Relativizem – Ne obstaja absolutna realnost niti moralni standard.

Subjektivizem – Ni absolutne, objektivne zunanje resnice. Resnica temelji na osebni izkušnji in osebnem dojemanju in zaznavanju te izkušnje.

Pluralizem – Vse duhovno, v kar verjamemo, je enakovredno; vse religije so si enakovredne.

Prilagoditev iz vzhodnih religij:

Hinduizem – vse je eno; eno je vse (monizem). Bog je neosebna moč, del vesolja in/ali onkraj spoznanja. Materialna resničnost je zgolj iluzija in je podrejena duhovni resničnosti.

Reinkarnacija: duša se po smrti vrne v drugo telo. Duhovna rast je konstantni proces, ki se nenehno razvija.

Budizem – Vzrok trpljenja so naše želje. Da bi nehali trpeti, prakticiramo odcepitev/ločitev te naše želje.

Individualnost ne obstaja. Duhovno razumevanje lahko pridobimo s pomočjo meditacijskih tehnik – osredotočanje v samega sebe in pozornost/skrbnost.

Taoizem – Ena realnost, Tao, je razdeljena na nasprotujoče si sile. Te nasprotujoče sile so yin in yang. Obstaja življenjska sila, chi (ali qi,ki). Zdravje in duhovna rast prideta s tem, da chi ostane v ravnotežju (temelj za večino alternativnega zdravljenja).

Postmodernizem – Človek je dober, objektivna resnica ne obstaja, kot ne obstajajo absoluti, niti avtoriteta.

Okultizem in poganstvo – Zemlja/narava je poveličana, kot izvor in vzdrževalec življenja. Obstaja božanska ali življenska sila, ki povezuje ljudi, naravo in vesolje. Možen je dostop in celo vodenje te sile. Za dostop se uporabljajo različne tehnike kot astrologija, numerologija, branje tarot kart, razni uroki in jasnovidne ali telepatske tehnike. Obredi se izvajajo glede na lunine faze, včasih tudi letne čase, v verovanju, da to poteka v harmoniji in enosti z naravo.
Oznake: humanizem, new age, pluralizem, relativizem, subjektivizem


New age na kratko